คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

รูปแบบ มคอ./TQF

รูปแบบ มคอ./TQF
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


ตารางสอบ ภาคการเรียน 1 ปีการศึกษา 2560
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 


 ตารางสอบ ภาคการเรียน 1 ปีการศึกษา 2560
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

แบบประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

(คลิกที่รูปได้เลย ^^)

https://drive.google.com/open?id=0B29LXn8uedAjVmJyczRFWnVPeUE


https://drive.google.com/open?id=0B29LXn8uedAjaENjVlA3MHBYdGc


วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

งานประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบริหารจัดการบริการทางการศึกษา (E-edducation ส่วนการรับสมัคร)ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2558ณ โรงแรมเดอะริช จ.นนทบุรี

วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่


วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนายงค์  บุญยวง 

นักศีกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
นายธนายงค์ บุญยวง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ระดับประเทศ ในงานนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2557   โดยผลงานที่ได้รับรางวัลนี้มีชื่อว่า เครื่องมือเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อส่วนบน Super X ที่ได้แนวคิดมาจากกรรไกรตัดหญ้า มีลักษณะเป็นเหล็กสองท่อนไขว้กันเป็นรูปตัว X ยึดติดด้วยสกรูให้หมุนได้ และใส่สปริงเหล็ก กลายเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกาย ได้ถึง 6ท่า ซึ่งจากการทดสอบภายใน 4สัปดาห์ พบว่ากล้ามเนื้อส่วนบนของผู้ที่ทดสอบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์ภัททิตา โพธิมูล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานดังกล่าว เผยว่า นักศึกษาได้รับเงินรางวัล 5 หมื่นบาท และยังจะได้นำผลงานไปแสดงในต่างประเทศในเดือนสิงหาคมปีหน้าด้วย ส่วนการต่อยอดในขั้นต่อไป จะพัฒนาให้สามารถพับเก็บได้ง่าย เพื่อสะดวกในการพกพา และให้เข้าสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ เมื่อได้จดสิทธิบัตรแล้ว