คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

รูปแบบ มคอ./TQF

รูปแบบ มคอ./TQF
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนายงค์  บุญยวง 

นักศีกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
นายธนายงค์ บุญยวง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ระดับประเทศ ในงานนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 2557   โดยผลงานที่ได้รับรางวัลนี้มีชื่อว่า เครื่องมือเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อส่วนบน Super X ที่ได้แนวคิดมาจากกรรไกรตัดหญ้า มีลักษณะเป็นเหล็กสองท่อนไขว้กันเป็นรูปตัว X ยึดติดด้วยสกรูให้หมุนได้ และใส่สปริงเหล็ก กลายเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกาย ได้ถึง 6ท่า ซึ่งจากการทดสอบภายใน 4สัปดาห์ พบว่ากล้ามเนื้อส่วนบนของผู้ที่ทดสอบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์ภัททิตา โพธิมูล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานดังกล่าว เผยว่า นักศึกษาได้รับเงินรางวัล 5 หมื่นบาท และยังจะได้นำผลงานไปแสดงในต่างประเทศในเดือนสิงหาคมปีหน้าด้วย ส่วนการต่อยอดในขั้นต่อไป จะพัฒนาให้สามารถพับเก็บได้ง่าย เพื่อสะดวกในการพกพา และให้เข้าสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ เมื่อได้จดสิทธิบัตรแล้ว 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น