คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

รูปแบบ มคอ./TQF

รูปแบบ มคอ./TQF
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

(คลิกที่รูปได้เลย ^^)

https://drive.google.com/open?id=0B29LXn8uedAjVmJyczRFWnVPeUE


https://drive.google.com/open?id=0B29LXn8uedAjaENjVlA3MHBYdGc


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น